Entomopraxis

"entomopraxis" libros y material entomológico. Entomogical books and equipment: the best catalogue in the market. entomopraxis@entomopraxis.com
Banner
Fotos de Libélulas (Por Especie)
    Display  # 
Gallery Description
Calopteryx xanthostoma Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Calopteryx virgo Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Calopteryx haemorrhoidalis Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)
Lestes sponsa Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Lestes dryas Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes barbarus Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes virens Lestes virens (Charpentier, 1825)
Lestes macrostigma Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
Lestes viridis Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Sympecma fusca Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Ischnura elegans Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Ischnura graellsii Ischnura graellsii (Rambur, 1842)
Ischnura pumilio Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Enallagma cyathigerum Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Coenagrion pulchellum Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)
Coenagrion puella Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion mercuriale Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Coenagrion scitulum Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Coenagrion caerulescens Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)
Coenagrion hastulatum Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
 
Página 1 de 5